Ergo Pers Home
  
 

  
  
 
         
N I E U W E N H U Y S

 

 


 

Nieuwenhuys

Constant Nieuwenhuis was de auteur van het Manifest dat verscheen in het eerste nummer van Reflex, het tijdschrift van de Experimentele Groep en samen met Christian Dotremont was hij de belangrijkste theoreticus van Cobra. Hij nam steeds de maatschappelijke rol van de kunstenaar onder de loep en riep op tot de bevrijding van creativiteit en fantasie.
Kunstenaars eisten de vrijheid op zich op verschillende manieren te uiten, nu eens als schrijver, dan weer als schilder, en werkten vaak samen aan een kunstwerk. Deze geest van samenwerking die van fundamentele betekenis was voor de Cobrakunstenaars bracht ook Constant en Gerrit Kouwenaar samen : aan de keukentafel van de dichter onstond Goede morgen haan.

Net als Asger Jorn ontwikkelde Constant revolutionaire ideeen over de rol van de kunstenaar in de westerse maatschappij. In 1956 richtte Jorn met Enrico Baj de 'Mouvement International pour un bauhaus Imaginiste' op. Het MIBI-congres in 1956, waar ook Constant aanwezig was, was een stap op weg naar de Situationistische Internationale (1957-1969), een groep anarchistische kunstenaars die het kapitalistische functionalisme hekelden, waarvan Constant een van de oprichters was. Deze organisatie pleitte voor een collectieve deelname aan de kunst door kunstenaars en burgers, met als doel de maatschappij zelf tot kunst te laten worden.

In die periode, tussen 1952 en 1960 maakt Constant maquettes, constructies, schilderijen en tekeningen die de aanloop vormen tot het grootschalige project New Babylon. New Babylon is een utopistische visie op de stad en de rol van de bewoners hierin. Zie Links.

In 1974 beëindigde Constant het New Babylon-project en richtte hij zich weer op het schilderen.

 

 
     

 
     

E R G O    P E R S    U I T G A V E N

 

totaal witte kamer / chambre totalement blanche, tweetalige uitgave van gedichten van Gerrit Kouwenaar met een ets en een blinddruk van Constant.

December 2003.

 

T E K S T

 

 
     

S C H I L D E R I J E N

 
      L I N K S  
         
     

G R A F I S C H    O E U V R E

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis