Ergo Pers Home
  
taal

  
  
 
IN HET DROGBEELD VAN DE DREMPEL


'YVES BONNEFOY wordt beschouwd als één van de voornaamste
naoorlogse auteurs en als de grootste levende Franse dichter. In het drogbeeld van de drempel, een lang, zevendelig gedicht, is zowat de summa van de gerijpte schrijver. De tekst is uiterst bespiegelend maar terzelfder tijd erg sensueel. Hij doet de verbrokkeling van de betekenis en van het zijn opgaan in een eenheid die wordt gesymboliseerd door een bouwvallig huis in de Haute-Provence.' Aan het woord is DANIEL ACKE, docent Franse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel.
In het drogbeeld van de drempel (1975) is de tweede bundel van YVES BONNEFOY die in het Nederlands verschijnt. De bundel is één van de grote 'metafysische' gedichten van de twintigste eeuw, zoals De Elegieën van Duino van Rainer Maria Rilke en Braakland van T.S. Elliot.
Het werk van YVES BONNEFOY (1923) is 'één van de minst narcistische
oeuvres die er bestaan', verklaarde de Zwitserse cultuurfilosoof Jean
Starobinskl. 'Het ceuvre van BONNEFOY geeft aan de moderne roeping van de poëzie vorm op een wijze die getuigt van een zeer sterke betrokkenheid en een grote mate van reflectie, In het werk van BONNEFOY als dichter en essayist, dat zo persoonlijk van toon is en waarin het ik van de subjectieve bewering met kracht en eenvoud op de voorgrond treedt, staat de relatie met de wereld en niet de gedachtenwereld van het ik centraal',


Yves Bonnefoy, IN HET DROGBEELD VAN DE DREMPEL
Ingeleid en vertaald door Jan H. Mysjkin
PoëzieCentrum vzw, Gent, 2002

 

 
   
   
A L E X A N D R E   H O L L A N D E   D R U I V E N   V A N   Z E U X I S
A L E C H I N S K Y D E    N A C H T Z O M E R   /   L ' É T É    D E   NU I T  

 

 

  copyright © ergo pers 2003
site design by Zeuxis